índex - bibliografia

19/9/07

Pluja d'estiu i flor de bagassa, aviat passa

Variants i sinònims:

  • V. Acabar-se en un no res
  • Plors d'infant, tal com vénen se'n van (ESPUNYES 2007)
  • Pluja d'estiu i flor de bagassa, aviat passa (SAURA 1884) - (ESPUNYES 2007)
  • Tot això i no res és la mateixa cosa (ESPUNYES 2007)
Equivalents: A la ramera y a la lechuga, una temporada le dura [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Pluja de istiu y flor de bagassa, aviat passa (SAURA 1884).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».