índex - bibliografia

16/9/07

Aigua de març, herba als sembrats

Variants i sinònims:

  • Aigo de març, herba en es camps (Mall.) (PARÉS 1999)
  • Aigua de març, herba als sembrats (ALCOVER-MOLL 1950) - (MARTÍ I ADELL 1987) - (FARNÉS 1992) - (FORGAS 1992) - (MORET 1995) - (PARÉS 1999)
  • Aigua de març, herba en els sembrats (PONS LLUCH 1993) - (PUJOL 1999)
Equivalents:
  • Agua de marzo, peor que mancha en paño [ES] (SAURA 1884)
  • Agua de marzo, yerbazo (o hierbazo) [ES]
Parèmia segons la font original: Aygua de mars, herba als sembrats (SAURA 1884).

Explicació: Les pluges d'aquest mes només serveixen per produir herbes inútils (PARÉS 1999).

Nota: Els referents que no tenen font els he trobat fent cerques a la meva base de dades o a Internet, relacionant refranys i refranyers diversos.

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.