índex - bibliografia

18/9/07

Bona panada i mala pràctica, plaer i bé és rompre-la

Variants i sinònims:

  • Bona panada i mala pràctica, plaer i bé és rompre-la (SAURA 1884).
  • Costum que no és bona, per costum no és fa millor (SAURA 1884)
  • En tots temps corregiràs els abusos que veuràs (SAURA 1884)
Equivalents: A la mala costumbre (o al mal uso), quebrarle la pierna [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Bona panada y mala práctica, plaher y bé es rómprerla | costum que no es bona, per costum no es fa millor | En tots temps corretgirás los abusos que veurás (SAURA 1884).

Font
: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.