índex - bibliografia

19/9/07

Home vell i acabalat, ben servit i respectat

Variants i sinònims:

  • De l'home vell si és ric, tothom és parent o amic (SAURA 1884)
  • Home vell i acabalat, ben servit i respectat (SAURA 1884)
Equivalents: A las barbas con dineros, honra hacen los caballeros [ES] (SAURA 1884).

Parèmia original segons la font: Home vell y acaudalat, ben servit y respectat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.