índex - bibliografia

6/9/07

Al bou maimó li fa poc l'agulló

Variants i sinònims: Al bou maimó li fa poc l'agulló (SAURA 1884).

Equivalents
: A buey harón poco le presta el aguijón [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Al bou maymó li fa poch l'agulló (SAURA 1884).

Explicació
: Segons el DCVB, significa que els homes mandrosos i lents no canvien de manera de procedir per molt que els estimulin (DCVB, s.v. 'maimó3 ').

Nota
: 'harón' vol dir 'lerdo, perezoso, holgazán; que se resiste a trabajar', segons el Diccionario de la RAE (s. v. 'harón').

Font
: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.