índex - bibliografia

26/9/07

Vilà i vil entreteniment, és dir mal del que està absent

Variants i sinònims: Vilà i vil entreteniment, és dir mal del que està absent (SAURA 1884).

Equivalents: Al ausente no acuses, ni del ido murmures [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original: Villá y vil entreteniment, es dir mal del que está ausent (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.