índex - bibliografia

22/7/07

Tinc present que molt val donar-li al «ganao» sal

Variants i sinònims: Tinc present que molt val donar-li al «ganao» sal (FAGES DE ROMÀ 1853).

Equivalents: Una libra de sal hace diez libras de carne (provebi a Suïssa) [ES] (FAGES DE ROMÀ 1853).

Nota
: En l'original apareix Tin present que molt li val donarli al ganao sal.

Font
: Fages de Romà (1853): El amic dels llauradors o aforismes rurals. València: Impremta Joseph Rius. Edició facsímil de Librerías París-Valencia, de 1980

Cap comentari: