índex - bibliografia

15/3/09

Qui a poc està avesat, amb poc s'acontenta

Variants i sinònims: Qui a poc està avesat, amb poc s'acontenta (SAURA 1884) - (PUJOL I CAMPENY 2008).

Equivalents:

  • A little bird is content with a little nest (Trad.: Un ocell petit s’acontenta amb un niu petit) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Del pobre la bolsa, con poco rebosa [ES] (SAURA 1884) - (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Le pauvre accepterait bien le rhumatisme du riche (Trad.: El pobre acceptaria bé el reumatisme del ric) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: Qui á poch está avesat, de poch se contenta (SAURA 1884).Explicació: Aquell que no està acostumat a viure amb grans riqueses, amb poc ja es conforma (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.