índex - bibliografia

15/2/09

Les sopes i els amors (o les sopes, fruites i amors), els primers són els millors

Variants i sinònims:

  • Focs, menjars i amors, els primers són els millors (SAURA 1884)
  • Les sopes i els amors (o les sopes, fruites i amors), els primers són els millors (SAURA 1884)
Equivalents: De la abundancia del corazón habla la boca [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Las sopas y'ls amors (ó las sopas, fruytas y amors), los primes son los millors | Fochs, menjars y amors, los primers son los millors (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.