índex - bibliografia

11/7/11

Al millor pescador, li escapa una anguila

Variants i sinònims:

 • A la millor filadora li cau el fus (P: VIII, 2136) - (S&C: 92)
 • Al millor pescador, li escapa una anguila (P: VIII, 448) - (S&C: 92)
 • No és bon carreter el qui no ha bolcat tres vegades (P: VIII, 2332)
 • No t’agradi carreter que no hagi bolcat mai (P: VIII, 2337)
 • Tot bon carreter bolca (S&C: 92)
Equivalents:

 • A good marksman may miss [EN] (S&C: 92)
 • Al mejor cazador, se le va la liebre [ES] (S&C: 92)
 • Al mejor galgo, se le escapa una liebre [ES] (S&C: 93)
 • Il n’y a si bon charretier qui ne verse [FR] (S&C: 92)
 • The best cart may overthrow [EN](S&C: 92)
Explicació:
 • Un mal dia, el té tothom (P: VIII, 448)
 • No hi ha persona tan hàbil que no faci alguna falta (P: VIII, 2332)
 • Ens tranquil·litza recordant-nos que ningú no és infal·lible (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003).
 • Por muy hábil y diestro que uno sea, en alguna ocasión puede fallar [ES] (S&C: 92)
Font: Miquel Àngel Sánchez Férriz (2003): Elaboració d'un recull de proverbis en diverses llengües europees, amb l'establiment de les equivalències corresponents, per a la seva utilització com a recurs pedagògic a la classe de llengües estrangeres. 'Elaboración de una recopilación de proverbios en diversas lenguas europeas, con el establecimiento de las equivalencias correspondientes, para su utilización como recurso pedagógico en la clase de lenguas extranjeras'. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.