índex - bibliografia

8/7/11

A cada ocellet li agrada el seu niuet

Variants i sinònims: A cada ocellet li agrada el seu niuet (LEM: 34) - (S&C: 12)

Equivalents:

  • A cada pajarillo agrada (o le gusta) su nidillo [ES]
  • À tout oiseau son nid est beau [FR]
  • Every bird likes its own nest [EN] (S&C: 12)
  • Every bird likes its own nest [the] best [EN] (EPE: 661) - (S&C: 12)
  • Ogni scarrafone è bello a mamma sua [IT]
  • There is no place like home [EN] (S&C: 12)
Explicació:
  • La pròpia casa és el lloc que a tothom més li agrada, on se sent més a gust. Per extensió s’aplica també a l’hàbitat, medi o entorn natural (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003).
  • En la propia casa es donde más a gusto se suele estar [ES] (S&C: 12)
  • No matter how humble it may be, home is the place where one feels happiest [EN] (EPE: 661)
Font: Miquel Àngel Sánchez Férriz (2003): Elaboració d'un recull de proverbis en diverses llengües europees, amb l'establiment de les equivalències corresponents, per a la seva utilització com a recurs pedagògic a la classe de llengües estrangeres. 'Elaboración de una recopilación de proverbios en diversas lenguas europeas, con el establecimiento de las equivalencias correspondientes, para su utilización como recurso pedagógico en la clase de lenguas extranjeras'. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.