índex - bibliografia

20/1/08

Aigua de febrer, bona pel sementer

Variants i sinònims:

  • Aigua de febrer, bona pel sementer (SAURA 1884)
  • Aigua de febrer, ordi al graner (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Cuando llueve en febrero, todo el año ha tempero [ES] (SAURA 1884).

Explicació: Les pluges del febrer són bones per al camp, i encara més per a l'ordi, que no pot esperar les aigües tardanes, ja que madura molt prest (PONS LLUCH 1993).

Nota: He trobat l'equivalència a partir de comparar jo diverses fonts, en bases de dades (per al català i per al castellà). El refrany català l'he trobat documentat a DCVB (1950) - MILLÀ (1965) - CONCA (1987) - FARNÉS (1992) - CONCA (1993) - GARCIA SALINES (1994).

Parèmia segons la font original: Aygua de febrer, bona per lo sementer (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.