índex - bibliografia

5/1/08

L'exemple dels majors, fa bons o mals als menors

Variants i sinònims:

 • Com canta l'abat respon el sagristà (PARÉS 1997)
 • L'exemple dels majors, fa bons o mals als menors (SAURA 1884)
 • Què fan els infants? El que veuen fer als grans (SAURA 1884) - (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Ser escolà d'amén (SAURA 1884)
Equivalents:
 • Como canta el abad, (así) responde el sacristán [ES] (PARÉS 1997)
 • Como canta el abad, repica (o responde) el sacristán [ES] (SAURA 1884).
 • Donde salta la cabra, salta el que mama [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Née la géline aime à gratter (Trad.: Nascuda, a la gallina ja li agrada gratar-se) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • The child says nothing but what it heard by the fire (Trad.: La mainada no diu res més que el que ha sentit vora el foc) [EN]  (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: L'exemple dels majors, fa bons ó mals als menors | Qué fan los infants? Le que vehuen fer als grans | Ser escolà de amen (SAURA 1884).Explicació: Els infants reprodueixen les actituds dels qui els crien (PUJOL I CAMPENY 2008)

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castellà castellà-català. Barcelona, Edicions 62. Col·lecció «El Cangur diccionaris», núm. 240.
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.  

Cap comentari: