índex - bibliografia

20/1/08

Pel febrer, busca la ombra el llebrer, però no tot el mes sencer

Variants i sinònims: Pel febrer, busca la ombra el llebrer, però no tot el mes sencer (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents:

  • En febrero busca la sombra el perro [ES]
  • En febrero busca la sombra el perro, pero a finales, no a primeros [ES]
Explicació: «Refrán con el que se quiere dar a entender que es ya un tiempo caluroso al menos al sol. Como no siempre suele ser verdadero, a veces añade "a fines, que no a primeros"» (SÁNCHEZ LADERO 1983).

Nota: He trobat l'equivalència a partir de comparar jo diverses fonts, en bases de dades (per al català i per al castellà). El refrany català l'he trobat documentat a AMADES (1951) - PARÉS (1999).

Cap comentari: