índex - bibliografia

5/1/08

Tant com en plou, el vent n'eixuga

Variants i sinònims:

  • Tant com en plou, el vent n'eixuga (SAURA 1884)
  • Tant pagat, tant servit (SAURA 1884)
Equivalents: Comido por servido [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Tan com ne plou, 'l ven n'aixuga (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.