índex - bibliografia

4/1/08

Trenta dies té el novembre, i l'abril, juny i setembre; tots els altres trenta-un i el febrer vint-i-vuit

Variants i sinònims:

  • Trenta dies té el novembre, i l'abril, juny i setembre; tots els altres trenta-u, i el de febrer, vint-i-vuit (PARÉS 1999)
  • Trenta dies té el setembre, l'abril, el novembre i el juny, vint-i-vuit el febrer i els altres trenta-un (PERRAMON 1979) – (GIMENO 1986) – (PARÉS 1999)
  • Trenta dies té setembre, abril juny, també novembre, febrer en té vint-i-vuit, i els altres set trenta-u (FARNÉS 1992)
Equivalents:
  • Treinta días tiene septiembre con abril, junio y noviembre, los demás de treinta y uno, menos febrero mocho, que tiene veintiocho [ES] (Internet)
  • Treinta días tiene noviembre con abril, junio y septiembre; (de) veintiocho sólo hay uno, y los demás treinta y uno [ES] (Internet)
  • Treinta días trae noviembre, con abril, junio y septiembre, los demás traen treinta y uno, menos febrerito mocho que siempre trae veintiocho [ES] (RIVAS 1999)
  • Treinta días trae noviembre, con abril, junio y septiembre, veintiocho trae uno, que es febrerillo loco, y los otros treinta y uno [ES] (GONZÁLEZ 1998)
Explicació:
  • Fórmula popular per recordar el nombre de dies de cada mes (PARÉS 1999)
  • Una dita per recordar els dies de cada mes (PERRAMON 1979)
Nota: El refrany català l'he trobat a Amades (1933) i els castellans, fent una cerca a Internet.

Fonts: Joan Amades i Gelat (1933): Calendari de refranys. Barcelona: Oficina de la Neotípia. «Biblioteca de Tradicions Populars, núm. 10» | Reeditat en edició facsímil a Tarragona: Edicions El Mèdol (2002), a la col·lecció «Biblioteca de Tradicions Populars, núm. 13».

1 comentari:

Lluís C. ha dit...

N'hi ha un que es pot trobar a l'Armanac Provençal:
Trenta jorns han setembre,
abril, juny i novembre...
De vint-i-vuit n'hi ha un,
els altres són de trenta un.