índex - bibliografia

13/2/08

Aigua de primavera, si no és torrencial, omple la panera

Variants i sinònims: Aigua de primavera, si no és torrencial, omple la panera (PUJOL 1999).

Equivalents
: Agua en primavera, si no es torrencial, llena la panera [ES].

Explicació: Las lluvias en esta estación, dice, suelen ser torrenciales y entonces provocan inundaciones; pero cuando son moderadas, benefician de gran manera a los cultivos [Internet].

Nota: El refrany castellà l'he trobat a Internet. L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de PUJOL (1998).