índex - bibliografia

10/2/08

Bon (o mal) costum, no es destrueix com el fum

Variants i sinònims:

  • Bon (o mal) costum, no es destrueix com el fum (SAURA 1884)
  • Els costums arrelen més que els roures (SAURA 1884)
Equivalents: Costumbre buena ó costumbre mala, el villano quiere que vala [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Bona ó mala costum, no's destruheix com lo fum | Las costums arrelan més que los roures (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.