índex - bibliografia

10/2/08

Digues-li barret, digues-li sombrero

Variants i sinònims:

  • Digues-li barret, digues-li sombrero (SAURA 1884)
  • Entre el rector i l'escolà diuen la missa (SAURA 1884)
Equivalents: Cual mas, cual menos, toda la lana es pelos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Dígasli barret, dígasli sombrero / entre'l rector y l'escolá dihuen la missa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.