índex - bibliografia

13/2/08

La primavera la sang altera

Variants i sinònims: La primavera la sang altera (MARTÍ I ADELL 1987).

Equivalents: La primavera la sangre altera [ES].

Nota: El refrany castellà l'he trobat a Internet. L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de MARTÍ I ADELL (1987).