índex - bibliografia

27/2/08

Per Sant Maties, març al cap de cinc dies, però si és l'any de traspàs al cap de sis el trobaràs

Variants i sinònims: Per Sant Maties, març al cap de cinc dies, però si és l'any de traspàs al cap de sis el trobaràs (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Por San Matías, igualan las noches con los días, cata a marzo a cinco días; y si es bisiesto cátalo al sexto [ES] (GONZÁLEZ DÍAZ 1998).

Explicació: Sant Maties és el 24 de febrer. Calcula els dies que falten perquè sigui març (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.