índex - bibliografia

10/2/08

Quan era ric, de tots era amic; ara que sóc pobre, a tots faig nosa

Variants i sinònims:

  • Quan Déu volia, altre em servia; ara que no vol, m'ho faig tot sol (SAURA 1884)
  • Quan era ric, de tots era amic; ara que sóc pobre, a tots faig nosa (SAURA 1884)
Equivalents: Costumbres de mal maestro, sacan el hijo siniestro [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant era rich, de tots era amich, ara que só pobre, á tots faig nosa | Quant Deu volia, altre me servia, ara que no vol, me ho fas tot sol (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.