índex - bibliografia

27/2/08

Qui tingui força al braç que cavi pel març

Variants i sinònims: Qui tingui força al braç que cavi pel març (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Quien tenga fuerza en el brazo, que cave y pode en marzo [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1989).

Explicació: És el mes indicat per cavar (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.