índex - bibliografia

4/2/08

Si has de prendre bons consells, pren-los de dona i varó; d'ella d'instint serà i bo, per reflexió, serà el d'ell

Variants i sinònims: Si has de prendre bons consells, pren-los de dona i varó; d'ella d'instint serà i bo, per reflexió, serà el d'ell (SAURA 1884).

Equivalents: Consejo de varon, serálo por reflexion; consejo de mujer, por instinto debe ser [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Si téns de péndrer bons consells, prenlo de dona y varó, d'ella d'instin será y (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.