índex - bibliografia

27/2/08

Si tens filles per casar, del sol de març les has de guardar

Variants i sinònims: Si tens filles per casar, del sol de març les has de guardar (PUJOL 1999).

Equivalents: Si tienes hijas que casar, del sol de marzo las has de guardar [ES] (TIRADO 1987).

Font
: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.