índex - bibliografia

26/3/08

Abril, abriló, de cada cent un de bo; la vella que això deia en tenia cent un, i no n'havia vist ni un

Variants i sinònims: Abril, abriló, de cada cent un de bo; la vella que això deia en tenia cent un, i no n'havia vist ni un (AMADES 1951) - (CARBÓ 1995) - (TREPAT 1995) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Abril, abril, de cien en cien años habrías de venir [ES].

Explicació: Els que parlen malament d'aquest mes (CARBÓ 1995).

Font:
Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.