índex - bibliografia

26/3/08

Abril, abrilet, va matar (o mata) sa mare de fred

Variants i sinònims:

  • Abril abrilet mata a sa mare de fred (MARTÍ I ADELL 1987)
  • Abril abrilet, mata sa mare de fred (CONCA 1993)
  • Abril abrilet va matar a sa mare de fred (AMADES 1951)
  • Abril, abrilet, va matar (o mata) sa mare de fred (PARÉS 1999)
  • Abril, abrilet, va matar a sa mare de fred (MORET 1995)
  • Abril, abrilet, va matar sa mare de fred (CARBÓ 1995)
Equivalents: Abril abriliento, frío y hambriento [ES].

Explicació:
  • Els canvis d'estació són dolents per a la gent gran i malalta (CARBÓ 1995).
  • El fred d'abril pot perjudicar la salut (PARÉS 1999).
Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.