índex - bibliografia

26/3/08

Altes o baixes, a l'abril les Pasqües

Variants i sinònims:

  • Altes o baixes, a l'abril les Pasqües (FARRÀS 1998)
  • Altes o baixes, a l'abril són les Pasqües (DCVB)
  • Altes o baixes, per abril les Pasqües (AMADES 1951) - (FARNÉS 1992) - (CONCA 1993) - (PARÉS 1999)
  • Altes o baixes, per l'Abril les Pasqües (PUJOL 1999)
  • Altes o baixes, per l'abril són les Pasqües (MARTÍ I ADELL 1987)
Equivalents: Altas o bajas, en abril son las Pascuas, y si son marciales, años mortales [ES].

Explicació: La Pasqua se sol escaure per l'abril; quan no hi cau la florida, s'hi escau la granada (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.