índex - bibliografia

29/4/08

El maig gemat fa el bon blat i l'agost fa el bon most

Variants i sinònims: El maig gemat fa el bon blat i l'agost fa el bon most (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Mayo come trigo y agosto bebe vino [ES].

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.