índex - bibliografia

29/4/08

La llenya del maig, la millor de l'any

Variants i sinònims:

  • La llenya del maig, la millor de l'any (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
  • La llenya i el carbó del maig són els millors (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
Equivalents: El buen madero para mayo lo quiero [ES]

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.