índex - bibliografia

29/4/08

Maig arribat, guarda la filosa a l'antosta

Variants i sinònims:

  • Maig arribat, guarda la filosa a l'antosta (FARELL 1989)
  • Maig arribat, la filosa al costat (FARELL 1989)
  • Maig arribat, la filosa de costat (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
Equivalents: Pues mayo ha llegado, guarda la rueca en el sobrado [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació: Segurament vol indicar que hi ha altres feines que omplen el temps (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.