índex - bibliografia

29/4/08

Pel mes de maig la mosca deixa el bou i va al cavall

Variants i sinònims: Pel mes de maig la mosca deixa el bou i va al cavall (AMADES 19512) - (PARÉS 1999).

Equivalents: En mayo la mosca deja al buey y coge al caballo [ES].

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.