índex - bibliografia

29/4/08

Qui pel maig menja sardina per l'agost troba l'espina

Variants i sinònims:

  • Qui pel maig menja sardina per l'agost troba l'espina (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
  • Qui pel maig menja sardina, pel febrer caga l'espina (FARNÉS 1992)
Equivalents: Quien en mayo come la sardina, en agosto come la espina [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació: Es considera indigesta (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.