índex - bibliografia

29/4/08

Santa Creu, el tres de maig la trobareu

Variants i sinònims: Santa Creu, el tres de maig la trobareu (MARTÍ I ADELL 1987).

Equivalents: Santa Cruz, ¿cuándo es? -Por mayo, el día tres [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: Santa Creu és el 3 de maig.

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.