índex - bibliografia

13/6/08

Qui fa el que pot, no està obligat a més

Variants i sinònims:

  • Qui fa el que cal (o el que pot), no és responsable de res (SAURA 1884)
  • Qui fa el que pot, no està obligat a més (SAURA 1884)
Equivalents: Culpa no tiene quien hace lo que debe [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Qui fa lo que pot, no está obligat á més | Qui fa lo que déu ó lo que pot, no es responsable de res (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.