índex - bibliografia

17/8/08

Al juliol, la falç al coll

Variants i sinònims:

  • Al juliol, la falç al coll
  • Al juliol, la falç al vol (BELLMUNT 1987)
  • Pel juliol la falç al coll (FORGAS 1992)
  • Pel juliol, la falç al coll (AMADES 1951) - (CARBÓ 1995) - (PARÉS 1999)
Equivalents: En todo el mes de julio lleva la hoz al puño [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1989).

Explicació: És temps de batre (PARÉS 1999).

Font: Tant el refrany català com l'equivalent castellà els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.