índex - bibliografia

14/8/08

Diu el blat al sembrador: -Amb un gra o amb dos, pel juliol estaré amb vós

Variants i sinònims: Diu el blat al sembrador: -Amb un gra o amb dos, pel juliol estaré amb vós (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Dice el labrador a su trigo: en julio te espero amigo [ES]

Font: El refrany català l'he tret de la meva base de dades paremiològica i el castellà d'Internet i els he pogut connectar.