índex - bibliografia

15/8/08

Per San Silvestre i Santa Coloma, el gener ja torna

Variants i sinònims: Per San Silvestre i Santa Coloma, el gener ja torna (CORREAS-GARGALLO 2003).

Equivalents:

  • Noite de santa Comba, na que xaneiro amosa [‘se muestra’] [GL] (CORREAS-GARGALLO 2003)
  • Por San Silvestre y Santa Coloma, el mes de enero asoma [ES] (CORREAS-GARGALLO 2003)
  • San Silvestre y Santa Coloma, cuando el mes de enero asoma [ES] (CORREAS-GARGALLO 2003)
  • Por santa Comba, Xaneiro asoma [GL] (CORREAS-GARGALLO 2003)
Font: Correas-Gargallo (2003) - Correas Martínez, Miguel; Gargallo Gil, José Enrique (2003): Calendario romance de refranes. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.