índex - bibliografia

29/5/08

El bon menestral, conill per Sant Joan i pollastre per Nadal

Variants i sinònims: El bon menestral, conill per Sant Joan i pollastre per Nadal (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)

Equivalents: El conejo, por San Juan, y la perdiz, por Navidad [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).