índex - bibliografia

12/5/08

Quan et vulguis casar, viafós has de cridar

Variants i sinònims:

  • Quan et vulguis casar, viafós has de cridar (SAURA 1884)
  • Quan un home es vol casar | viafós ha de cuidar (AMAT 1718)
  • Quan un home es vol casar, viafós ha de cridar (SAURA 1884)
Equivalents: Cuando te quieras casar, á rebato has de tocar [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
:

  • Quant un home se vol casar |  viafòs ha de cuidar (AMAT 1718)
  • Quant te vulgas casar, viafós has de cridar | Quant un home's vol casar, viafós ha de cridar (SAURA 1884).

Nota: Joan Carles Amat, en un recull anterior, Quatre cents aforismes catalans (Barcelona, 1718), presenta 'cuidar', en lloc de 'cridar', que sembla tenir molt més sentit. 'Viafós' és el cognom. Per tant, si et vols casar, has de cuidar el teu nom, la teva popularitat i prestigi.


Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.