índex - bibliografia

10/5/08

Quan neix l'ovella, neix qui menja d'ella

Variants i sinònims: Quan neix l'ovella, neix qui menja d'ella (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando nace la escoba, nace el asno que la roya [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant naix l'ovella, naix qui menja d'ella (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Cap comentari: