índex - bibliografia

21/5/08

Quan un no vol, dos no es barallen

Variants i sinònims:

  • Quan un no vol, dos no es barallen (SAURA 1884)
  • Qui a poc està avesat, amb poc s'acontenta (SAURA 1884)
Equivalents: Cuando uno no quiere, dos no barajan [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant un no vol, dos no's barallan (SAURA 1884).

Nota meva: Sembla clar que la traducció del castellà és servil del català i han confós 'barallar-se' amb 'barajar las cartas'. Caldria cercar l'origen per confirmar la hipòtesi.

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.