índex - bibliografia

20/8/08

A l'agost bat el peresós

Variants i sinònims: A l'agost bat el peresós (MORET 1995) - (PUJOL 1999).

Equivalents: En Agosto trilla el perezoso [ES] (RUBIO 1999).

Font: Tant el refrany català com l'equivalent castellà els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.