índex - bibliografia

4/11/07

Al qui et dóna un capó, dóna-li la cuixa i l'aló

Variants i sinònims: Al qui et dóna un capó, dóna-li la cuixa i l'aló (SAURA 1884).

Equivalents
: A quien te da el capon, dale la pierna y el alon [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Al qui't dona un capó, dónali la cuixa y l'aló (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Cap comentari: