índex - bibliografia

19/11/07

Cabells i cantar, per ma casa no fan

Variants i sinònims:

  • Cabells i cantar, per ma casa no fan (SAURA 1884)
  • La dona bonica, mai et farà tornar ric, Blai (SAURA 1884)
Equivalents: Cabellos y cantar no cumplen ajuar (o no es buen ajuar) [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cabells y cantar, per ma casa no fan | La dona bonica, may te fará tornar rich, Blay (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.