índex - bibliografia

15/11/07

Molt volgut, molt estimat mes diner que no n'hauràs cap

Variants i sinònims:

  • Amics fins als ocs, a la bossa no m'hi tocs (SAURA 1884)
  • Molt volgut, molt estimat mes diner que no n'hauràs cap (SAURA 1884)
Equivalents: Bien te quiero, bien te quiero, mas no te doy mi dinero [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Molt volgut, molt estimat més diner que no n'haurás cap | Amichs fins als ochs, a la bossa no m'hi tochs (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.