índex - bibliografia

17/11/07

Bordó i carabassa, vida regalada

Variants i sinònims:

  • Bordó i carabassa, vida regalada (SAURA 1884)
  • L'ofici de burgès, menjar, beure i no fer res (SAURA 1884)
  • Per vagar, anar a sant Jaume (SAURA 1884)
  • Vagabund i pelegrí, passa el temps pel camí (SAURA 1884)
Equivalents: Bordon y calabaza, vida holgada [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Bordó y carabassa, vida regalada | L'ofici de burgés, menjar, béurer y no fer res | Per vagar, anar a sant Jaume | Vagabundo y pelegrí, passa'l temps per lo camí (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.