índex - bibliografia

17/11/07

Déu nos guard d'un mal veí, i d'aprenent de violí

Variants i sinònims:

  • Déu nos guard d'un mal veí, i d'aprenent de violí (SAURA 1884)
  • No hi ha més mal veí que un aprenent de violí (SAURA 1884)
Equivalents: Buen abogado, mal vecino [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Deu nos guart d'un mal vehí, y de aprenent de violí | No hi ha més mal vehí que un aprenent de violí (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.