índex - bibliografia

17/11/07

Cadascú va a la seva

Variants i sinònims:

  • Cadascú va a la seva (SAURA 1884)
  • L'aigua fàcilment va cap avall (SAURA 1884)
Equivalents: Burla burlando, váse el lobo al asno [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cada hu va a la seva | La aygua fácilment va cap avall (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.