índex - bibliografia

15/11/07

Ja fa prou qui als seus s'assembla

Variants i sinònims:

  • Ja fa prou qui als seus s'assembla (SAURA 1884)
  • No fa poc qui s'assembla als seus (SAURA 1884)
  • Qui s'assembla als seus, no se n'ix de llinatge (SAURA 1884)
Equivalents: Bien haya quien a los suyos se asemeja (o parece) [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Ja fa prou qui als seus s'assembla | No fa poch qui sembla als seus | Qui sembla als seus, no se n'ix de llinatge (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

3 comentaris:

helen ha dit...

Busco l'equivalent en català del refrany castellà "quien a los suyos parece, honra merece". "Ja fa prou qui als seus s'assembla", seria el més aproximat? No n'hi ha cap de més semblant? Moltes gràcies

Víctor Pàmies i Riudor ha dit...

Helen, jo crec que aquest és un equivalent prou vàlid, oi?

Hi ha algunes variants més:
- No fa poc qui retira als seus
- Benhaja qui als seus semeja
- Ja fa prou qui retira als seus
- No erra qui als seus s'assembla
- No és bord qui als seus s'assembla
- No és bord qui retira als seus
- No fa poc qui als seus s'assembla
- Qui als seus se pareix, honra mereix
- Qui sembla als seus, no ix de llinatge

helen ha dit...

moltíssimes gràcies!